Slider

Introductie

Kinderfysiotherapie is gericht op kinderen tussen 0 en 18 jaar, die achterblijven of belemmerd zijn in hun ontwikkeling. Dit kan het gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings- en bewegingsapparaat. Bij elke leeftijd behoren bepaalde vaardigheden.

De kinderfysiotherapeut kan vaststellen of de ontwikkeling van het kind vertraagd of afwijkend is.

Enkele voorbeelden waarbij kinderfysiotherapie zinvol kan zijn:


► Metingen scheve hoofdjes / asymmetrie / voorkeurshouding.
► Te hoge of lage spierspanning: het slappe kind, overstrekken. 
► Moeilijke start bij de geboorte / hersenbeschadigingen.
► Orthopedische-, ademhalings- en neurologische problemen.
► Opvallend motoriek of gedrag: huilbaby, billenschuiver, tenenloper.

Scroll Up